Archive for January 25, 2010

BANDING BEZA TEORI DISIPLIN KOUNIN DAN GLASSER.


PENGURUSAN KELOMPOK – (KOUNIN) TERAPI REALITI – ( WILLIAM GLASSER) )
  • Diasaskan oleh Jacob Kounin
  • Model ini hubung kait dengan pengurusan efektif dan pengajaran efektif.
  • Diasaskan oleh William Glasser.
  • Konsepnya : individu tingkah laku tidak diingini tidak perlu pembelaan, tetapi harus belajar untuk berkelakuan yang boleh diterima dan produktif.
  • Menekan organisasi dan perancangan adalah kunci kepada pengurusan bilik darjah yang baik.
  • Haruslah seiring dengan tindakan yang proaktif guru dan penglibatan aktif murid.
  • Menekan setiap individu perlu memenuhi keperluan dan kehendak sendiri tanpa ganggu atau menjangkaui keperluan dan kehendak individu lain.
Ada 5 faktor

1         Dalam jangkauan (withitness)

2         Serentak (overlapping)

3         Pergerakan (momentum)

4         Kelancaran (smopthness)

5         Kepekaan kumpulan (group alerting)

Faktor yang menjadi asas dalam teori Glasser

1         Berfokus kepada semasa bagi elakkan bincang    perkara lalu.

2         Galakkan individu untuk hakimi diri mereka sendiri dengan pertanyaan.

3         Perancangan spesifik bagi bantu melaksanakan dan menilai kemajuan diri.

6 Aplikasinya :

1         Guru peka dengan keadaan dalam bilik darjah dan memerhati masalah yang berlaku di kalangan murid.

2         Keupayaan guru tangani masalah di dalam dan luar bilik darjah yang ganggu sesi PnP semasa.

3         Guru mesti buat persediaan supaya proses PnP lancar

4         Guru tidak ganggu murid semasa laku aktiviti tetapi bantu secara individu yang bermasalah.

5         Terangkan masalah jika pelajar tidak faham tanpa perasaan marah dan menyakitkan hati dan terus kembali pengajaran dengan cepat.

6         Meninjau hasil kerja murid.

7         Minta murid bagi respons terhadap sesatu perkara.

Aplikasinya :

1         Pelajar dilihat sebagai berpotensi bknya perosak.

2         Guru yakinkan pelajar bagi tambah kualiti hidup.

3         Guru sediakan suasana belajar yang menyeronokkan.

4         Guru wujudkan hubungan baik dengan pelajar bantu mereka bertanggungjawab terhadap diri mereka sendiri.

Advertisements

Comments (2) »