Rancangan Mengajar Harian – RPH BM


Mata pelajaran    : Bahasa Melayu

Tahun                  : 3 Siddiq

Bilangan Pelajar : 25 orang

Tema                    : Pertanian

Tajuk                    : Ke sawah padi

Tarikh                  : 17/ 03/ 08

Masa                    : 8.45-9.45 pagi

Objektif               : Pada akhir pembelajaran murid dapat :

 1. Bercerita tentang gambar sawah padi dengan 75 peratus sebutan yang betul.
 2. Mengecam secara lisan perkataan yang terdapat dalam pantun dengan 75 peratus betul.
 3. Mecatat 5 daripada 10 isi-isi penting dalam petikan yang bertajuk  ‘Pak Hasan’.

Fokus Utama

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat , serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

Aras 1

 1. Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.

Fokus Sampingan

7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera.

Aras 1

 1. Mengecam perkataan, istilah dan ayat dalam karya prosa dan puisi yang dibaca.

9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.

Aras 1

 1. Merekod maklumat tentang sesuatu perkara.

Kemahiran bahasa : Mendengar bertutur, membaca dan menulis

Sistem Bahasa

Tatabahasa : morfologi – perkataan.

Kosa kata : Moden, petani, membajak, menuai, menanam, jentera

baik hati.

Pengisian kirikulum

Ilmu  : Kemahiran hidup, dan Kajian Tempatan.

Nilai : Tolong menlong, kerjasama, kasih sayang, semangat kekitaan

Kewarganegaraan : semangat kekitaan , tolong menolong,

hormat – menghormati

KBT : KB – Menghubungkait – menjana idea  – Memproses maklumat –

Menyelesaikan masalah

KP –verbal linguistik – intrapersonal – muzik

Bahan bantu belajar :

–          Komputer riba

–          LCD

–          Lirik lagu

–          Pantun

–          Teks ringkas

Isi pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
Pengesanan maklumat yang dipertontonkan

 • Video klip ‘ke sawah padi’

Set Induksi (5 minit)

 1. Guru menayangkan video klip tentang ke sawah padi.
 2. Guru bersoaljawab dengan murid mengenai tajuk video yang ditayangkan.
 3. Murid menceritakan pengalaman sedia ada berdasarkan tajuk ke sawah padi.
 1. Guru menerangkan tajuk pengajaran dan pembelajaran hari ini.
BBB:   Video klip

Komputer riba

LCD

KBT:

KB

 • menghubungkait
 • Memproses maklumat

Gambar ke sawah

(Lampiran A)

.

Langkah 1 ( 20 minit )

Aktiviti 1

 1. Guru membahagikan kepada lima kumpulan dengan setiap kumpulan mengandungi lima orang murid.
 2. Guru mempamerkan gambar sawah di skrin putih dan memberi salinan gambar sawah kepada lima kumpulan.

Aktiviti 2

 1. Murid berbincang di dalam kumpulan mengenai gambar sawah.
 2. Guru memanggil wakil ke hadapan dari setiap kumpulan untuk menceritakan tentang gambar sawah dengan sebutan yang betul.
 3. Guru membetulkan sebutan yang disebutkan oleh murid.
BBB:

Gambar.

KBT:

KP- Verbal-linguistik

interpersonal

KB- memproses

maklumat.

menghubungkait.

Menjana idea

Nilai:

Kerjasama

Kasih sayang

Semangat kekitaan

Pantun Sawah Padi’ (Lampiran B)

Langkah 2 (15 minit)

Aktiviti 1

 1. Guru megedarkan pantun yang bertajuk ‘Sawah Padi’ kepada setiap murid.
 2. Guru dan murid mebaca pantun yang bertajuk ‘Sawah Padi’ secara mekanis.

Aktviti 2

 1. Guru meminta mengecam perkataan yang terdapat dalam pantun.
 2. Murid berbincangkan dengan ahli kumpulan untuk mengamati perkataan yang dibaca oleh guru.

Aktiviti 3

 1. Guru memilih murid

secara rawak untuk membaca pantun kepada kawan-kawan.

 1. Guru memilih murid untuk menulis perkataan yang mereka amati di papan tulis.
BBB:

Pantun

KBT:

KB- menghubungkait

menyelesaikan

masalah.

KP- verbal linguistik

Nilai:

Kerjasama

Kasih sayang

Teks Ringkas ‘Pak Hasan’

(Lampiran C)

Langkah 3 (15 minit)

Aktiviti 1

 1. Guru megedarkan teks ringkas yang bertajuk ‘Pak Hasan’ kepada setiap murid.
 2. Guru dan murid membaca teks ringkas ‘Pak Hasan’ secara mekanis.

Aktviti 2

 1. Murid mencatat isi-isi penting dalam kumpulan.
 2. Murid berbincangkan dengan ahli kumpulan untuk mendapat dan ditulis di dalam peta minda.

Aktiviti 3

 1. Guru memilih murid secara rawak untuk menulis isi-isi penting di papan tulis dalam peta minda.

Aktiviti 4

 1. Guru meminta

murid menyalin jawapan yang betul di dalam buku kerja dan menghantarnya sebelum tamat kelas pada hari ini.

KBT:

KB- menjana idea

– menghubungkait

KP- intrapersonal

Nilai:

Kerjasama

Tolong menolong

BCB

Peta Minda

BBB:

Pantun.

Rumusan isi pelajaran

kognitif dan sosial.

Lirik lagu Padi

(Lampiran E)

Penutup (5 minit)

 1. Murid dibimbing merumuskan kemahiran yang dipelajari hari ini melalui penyoalan.
 2. Guru memberi kata-kata semangat dan pujian kepada murid-murid.
 3. Guru mengedarkan lirik lagu padi.
 4. Murid menyanyi dengan rentak lagu padi.
BBB: lirik lagu

Komputer riba

LCD

KP-muzik

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: